På bildet: Fagsjef for barns rettigheter i Barnas Jurist, Ann Kathrin Nordbø, gir de nye frivillige en første innføring.

Denne våren har Barnas Jurist rekruttert 11 nye frivillige, både mentorer og studenter. «Vi hadde mange godt kvalifiserte søkere og er svært fornøyd med det teamet vi nå har rekruttert. Blant mentorene er det en stor faglig bredde og tyngde – vi har blant annet med oss folk med dommerbakgrunn, erfaring fra justisdepartementet, barneombudet, politiet og advokatvirksomhet» sier prosjektleder Tamar Thorud. Han forteller også at studentene er faglig sterke og med stort engasjement for barns rettigheter.

Tirsdag denne uken var de nye frivillige samlet for en innledende opplæring og for å bli kjent med hverandre. Oppstart for de nye blir høsten 2017 og deres ettårige opphold hos Barnas Jurist vil i august bli innledet med to intensive og omfattende opplæringsuker der blant annet Regjeringsadvokaten, Høyesterett, Barneombudet og Redd Barna stiller med foredragsholdere.

Vi ønsker våre nye frivillige velkommen!