Barnas Jurist har hatt svært stor pågang i 2018.  I desember tar vi derfor ikke inn nye saker. Våre medarbeidere vil i tiden frem mot jul ha fullt fokus på behandling av allerede innkomne saker.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 41 22 40 hvis du har spørsmål.