Flere av de frivillige saksbehandlerne i Barnas Jurist har i høst jobbet med å utarbeide rettighetsinformasjon knyttet til internett og sosiale medier for «Uke 6». Uke 6 er et undervisningsmateriell for grunnskolen som skal fremme trivsel og forebygge mobbing. Bladet distribueres ut til omtrent 118 000 elever.

Barn og unge i dag bruker internett og sosiale medier daglig og dette reiser mange problemstillinger. Vi er glade for å kunne bidra til å gi barna informasjon på feltet.

Barnas Jurist har utarbeidet tre dokumenter –  et tilrettelagt for 1.-3. klasse, et for 4.-7. klasse og et for 8.-10 klasse. Vi har fokusert på ulike rettighetsrelaterte temaer som kan bidra til å skape trivsel, og unngå ubehagelige situasjoner på nettet.

Barnas Jurist er opptatt av at barn og unge skal ha det bra på skolen. Mobbing er et alvorlig problem, og mobbing på nett må tas like alvorlig som annen type mobbing. Ikke alle tenker over at bilder som deles på sosiale medier kan bli spredd, og at det faktisk ikke er lov å dele bilder og film av andre uten at de sier det er greit. Vi anbefaler alle å tenke gjennom hva de legger ut på nett og i sosiale medier.

På bildet ser du to av våre dyktige frivillige, godt i gang med skrivejobben for Uke 6.