På bildet: Frivillig saksbehandler i Barnas Jurist Maria Mæhlumshagen.

En ung mann tok kontakt med Barnas Jurist etter at han hadde blitt innkalt til soning på grunn av ubetalte bøter. På grunn av helsemessige årsaker hadde vedkommende et sterkt ønske om å unngå soning. Han ønsket å gjøre opp for seg, men trengte litt tid. Klienten hadde tidligere fått bistand av en advokat, men dette hadde ikke resultert i en utsatt soning. Barnas Jurist tok saken, og frivillig saksbehandler Maria Mæhlumshagen representerte den unge mannen. Etter flere samtaler med Kriminalomsorgen ble resultatet utsatt soning. Klienten har nå innbetalt alle bøtene før soningen, og slipper fengsel!