En fortvilet mor tok kontakt med Barnas Jurist for å få hjelp til å søke om oppholdstillatelse for sine barn. Hennes tvillingpar på 9 år, som var født og oppvokst i Norge, stod oppført som ”utvandret” i Folkeregisteret som følge av at de ikke hadde gyldig oppholdstillatelse. Barna hadde ikke norsk statsborgerskap, fordi mor fikk sitt norske statsborgerskap først etter at barna ble født. Med hjelp fra frivillig saksbehandler Caitlin Doan-Tran i Barnas Jurist har barna fått innvilget midlertidig oppholdstillatelse og kan trygt gå på skolen uten å måtte bekymre seg for sine rettigheter knyttet til sin oppholdsstatus.