Høyesterettsdommer Bergljot Webster og tingrettsdommer Inga Bejer Engh fortalte om hensynet til barnets beste i ulike domstolsavgjørelser i to tettpakkede opplæringsuker. Juridisk bistand og rettigheter, så vel som kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner, sto i fokus.

Caroline L. Bendixen er en av syv nye jusstudenter som ble rekruttert som frivillige saksbehandlere i Barnas Jurist i vår. Hun har sammen med de andre studentene lagt bak seg et intensivt opplæringsprogram. Fremragende jurister som Bergljot Webster, Inga Bejer Engh og Ida Hjort Kraby hos Regjeringsadvokaten har stilt seg til rådighet for studentene og delt av sin kunnskap og engasjement.  Vi har også hørt Kristen Oudmeyer i Unicef om mobbing og ungdom fra Forandringsfabrikken som har fortalt om sine erfaringer fra barnevern og psykisk helsevern.  Det har vært flere interne foredragsholdere,  men også besøk fra slettmeg.no, Språkrøkter Rune Wikstøl i NTB som snakket om klart språk, Redd Barna, Barneombudet, Fylkesmannen og  Helsedirektoratet. Sara Eline Grønvold, som har skrevet bok om barns personvern, Advokatfirmaet Haavind ved Adm.dir. Gisele Marchand som viste mulighetene som ligger i mentoring og Advokat Helga Aune fra PwC som satte oss inn i arbeidsretten.

«Det har vært to spennende uker med foredrag og opplæring, og vi frivillige er klare og gleder oss til å sette i gang med arbeidet for barn og unges rettigheter», sier Caroline.

 

Caroline L. Bendixen
Frivillige i Barnas Jurist sammen med kursholdere fra Forandringsfabrikken