Tall fra Medietilsynet viser at hele 97 pst. av barn i Norge mellom 12-14 år har en egen smarttelefon. Dette gir en unik mulighet til å komme i kontakt med en målgruppe som i utgangspunktet er vanskelig å nå med forebyggende rettighetsinformasjon. Gjennom finansieringen av prosjektet «Rett på nett» har Extrastiftelsen gitt Gatejuristen og Barnas Jurist mulighet til å teste ut og utforske en ny form for oppsøkende virksomhet.

 Kommunikasjon og formidling er et arbeid Barnas Jurist skal og må ha et økt fokus på i tiden fremover. Det er viktig at er tilstede der barn og unge er, og snakker målgruppens språk. Med målrettet, fengende og lettfattelig informasjon i digitale kanaler vil vi kunne nå svært mange klienter som det ellers er vanskelig å komme i kontakt med, sier prosjektleder Fride Wirak.

Et viktig satsningsområde i prosjektperioden har vært rekrutteringen av et frivillig kommunikasjonsteam bestående av studenter med kommunikasjonsfaglig, juridisk og sosialfaglig bakgrunn. Studentene har hatt ansvar for å kartlegge og legge til rette for en kommunikasjonsfaglig frivillighetsmodell. I tillegg har de testet ut Instagram som kanal for å bevisstgjøre og informere barn og unge om deres grunnleggende rettigheter og plikter.

Det frivillige kommunikasjonsteamet, bestående av Synva Hjørnevik, Henrik Dale og Elisabeth Taugbøl, har tatt utfordringen på strak arm. Team er sammensatt av studenter fra studieretningene medier og kommunikasjon, internasjonale studier og rettsvitenskap, og har til sammen bred og verdifull erfaring fra ulikt kommunikasjons- og redaktørarbeid.

Fride forteller at hun er svært fornøyd med å ha fått med seg Synva, Henrik og Elisabeth på laget.

– Teamet ble ikke presentert en enkel oppgave. Erfaringene fra prosjektets kartleggingsfase viser tydelig at barn og unge er svært vanskelig å engasjere med denne type budskap. Jeg er imidlertid veldig fornøyd med hvordan teamet har løst oppgaven. De har utfordret oss og kommet med verdifulle innspill til hvordan vi i tiden fremover bør spisse vår kommunikasjon. Vi ser at en tydelig tilstedeværelse på Instagram gir resultater og vi har allerede fått inn flere saker nettopp ved at målgruppen finner oss på Instagram.

I tillegg vil Fride fremheve nytteverdien av en tverrfaglig frivillighetsmodell. Gjennom Gatas Økonom har vi tidligere sett at tverrfaglig samarbeid er en arbeidsmodell som gir gode resultater. At vi nå kan gjøre det samme på kommunikasjonsfeltet er spennende, avslutter Fride.

Følg gjerne @barnasjurist på Instagram!