Gjennom høsten har Barnas Jurist registrert inn 78 nye saker og våre medarbeidere har hjulpet mange barn og unge. Våre frivillige saksbehandlere møter mange tøffe historier og vanskelige skjebner. De motiveres av å utgjøre en forskjell og gleden på kontoret er stor hver gang vi får til noe for klientene. Forrige uke avsluttet vi med en slik gladsak og denne gangen var det vår dyktige Sabrine Fjelle Moe som sørget for seier.

Første gang Sabrine sammen med sin mentor møtte klienten, en ung jente, på saksmottak, var klienten svært bekymret for sin økonomiske situasjon. Klienten forklarte at hun ikke hadde oversikt over egen gjeld og Sabrine fikk overlevert en skoeske med gamle regninger og inkassokrav. Deretter sørget Sabrine for å få på plass en oversikt over de ulike kreditorene og størrelsen på utestående beløp. Hun gikk i gang med å forhandle med kreditorene og endte opp med å få slettet i overkant av 1/3 av klientens gjeld. I tillegg fikk hun på plass en gunstig nedbetalingsplan. I løpet av høsten har klienten med Sabrines hjelp blitt helt gjeldfri og ser lyst på 2017.