Vil du bidra til å løse et viktig samfunnsoppdrag? Søknadsfristen hos Barnas Jurist nærmer seg. Les mer om våre ulike frivillighetsløp under, og søk innen 1. mars 2019.

BARNAS JURIST er et prosjekt under Gatejuristen. Vi gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. Vårt mål er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Barnas Jurist tilbyr rettshjelp innen de fleste rettsområder.

Barnas Jurist rekrutterer frivillige jusstudenter fra og med andre studieår. Hver student får en advokat eller erfaren jurist som sin personlige mentor. Studentene arbeider i en 20 % stilling og har en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.00. I tillegg til dette er studentene sammen med sin mentor med på et oppsøkende saksmottak én gang i måneden.

I Barnas Jurist tilbyr vi:

  • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
  • Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
  • Klientkontakt
  • Et stort nettverk av jurister og advokater
  • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv

Oppstart for nye studenter vil være i Oslo i midten av august 2019. Varigheten av engasjementet er frem til august 2020. Barnas Jurist legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen og ferie.

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til post@barnasjurist.no innen 1.mars 2019. Spørsmål kan rettes til fagsjef Øystein Landmark på telefon 970 63 725.

Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.

 

Også Gatejuristen, Gatas Økonom og Ung Økonomi har opptak nå! Klikk her for mer informasjon