Hei barn og ungdommer!

Vi heter Sara og Preben. Vi jobber i Barnas Jurist sammen med mange flinke voksne som er eksperter på barn og unges rettigheter. For rettigheter har vi mange av. I tillegg til en del plikter. Frem til sommeren skal vi til å skrive flere innlegg her på bloggen til Barnas Jurist, hvor vi skal fortelle dere mer om disse rettighetene og pliktene.

I april har Barnas Jurist et ekstra fokus på mobbing. Mange barn og unge i Norge opplever å bli mobbet. Mobbing er ikke greit, og det er heller ikke lov. Dette står det i loven.

Vi har lyst å fortelle dere om en historie som en gutt fortalte oss. Gutten var lei seg fordi læreren hans ikke var enig med han. Gutten hadde fortalt læreren sin at han ikke hadde det bra på skolen. Flere av de andre elevene i klassen mobbet han. Da gutten fortalte dette til læreren, svarte læreren med å si: «Nei, her i klassen er det ingen som mobbes».

Gutten kom til Barnas Jurist og lurte på hva han skulle gjøre. Hvem kunne hjelpe han når læreren hans ikke trodde på han?

I fjor fikk vi flere nye regler om mobbing i en lov som heter opplæringsloven (noen kaller den også for mobbeloven). Det er denne loven som inneholder reglene som bestemmer hvordan vi barn og unge skal ha det på skolen. Her står det at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og at skolen skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, utestengning og baksnakking. Det er rektor som er sjef på skolen, og det er han eller hun som skal sikre at disse reglene blir fulgt.

En annen viktig ting som står i opplæringsloven, er at det er du som vet best hvordan du har det. Verken læreren din, helsesøster eller foreldrene dine kan si at du tar feil når du forteller at du opplever å bli mobbet på skolen. Vi fortalte gutten at han burde gå til rektoren på skolen hans og fortelle rektoren det samme som han hadde fortalt oss. En kjempeviktig del av jobben til en rektor er å høre på det elevene forteller, ta det de forteller på alvor og stanse dem som mobber. Vi håper at gutten ble møtt av en rektor som er en superhelt i jobben sin.

Heldigvis sier loven også hva gutten kan gjøre dersom han ikke får den hjelpen han trenger hos rektoren sin. Da kan han ta kontakt med Fylkesmannen i det fylket han bor. Fylkesmannen skal passe på at alle de voksne på skolen gjør jobben sin. Gutten kan også ta kontakt med Barnas Jurist hvis han trenger hjelp til å gi beskjed til Fylkesmannen. Dette er en av mange ting som Barnas Jurist kan hjelpe barn og unge med. Trenger du hjelp fra Barnas Jurist eller lurer på noe om dine rettigheter, kan du ringe oss på telefonnummer 22 41 22 40 eller sende en e-post til post@barnasjurist.no.

Følg gjerne @barnasjurist på Instagram. Der finner du flere innlegg som handler om mobbing. Hvis du vil lære mer om retten til et trygt og godt skolemiljø, kan du lese om det her.

Hilsen Sara og Preben

(Sara og Preben er to fiktive figurer som fronter Barnas Jurist i sosiale medier.  Dette innlegget er skrevet av Fride Wirak, jurist og prosjektleder i Rett på nett.)