Forrige uke holdt Ung Økonomi sitt fjerde saksmottak. Dit kom 13 personer som ønsket hjelp. Tidligere har frivillige i Ung Økonomi veiledet unge i det offentlige rom gjennom «økonomipatruljen» - da kom mer enn 160 personer bortom for en økonomiprat i løpet av dagen.

Mange unge voksne ender opp i inkasso-statistikkene og med storegjeldsproblemer. Forskning viser at dette hos mange bidrar til alvorlige helseutfordringer og utenforskap. Det har store menneskelige konsekvenser, men er også dyrt i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Derfor har Gatejuristen med støtte fra ExtraStiftelsen startet opp prosjektet Ung Økonomi. Gjennom prosjektet gis det gratis økonomirådgivning til unge opp til 25 år.

«Vi hjelper unge som har fått økonomiske problemer med å rydde opp. Tverrfaglige frivillighetsteam med juridiskfaglig og økonomifaglig bakgrunn står for arbeidet. Dette arbeidet har en stor gjeldsrettslig side – det handler om at de som har fått problemer får hjelp før det er for sent» forteller prosjektleder Silje K. Noer Johansen.

Ole Prin-Sand

Ung Økonomi skal også drive forebyggende informasjonsarbeid ute i de videregående skolene for å skape interesse og engasjement for privatøkonomi før ungdommene flytter hjemmefra. Denne høsten skal egne frivillighetsteam gjennomføre et spesialdesignet undervisningsprogram på utvalgte skoler i Oslo.

«Målet er å formidle privatøkonomi på en lettfattelig og lystbetont måte. Vi skal ikke komme med pekefingeren, men stimulere til refleksjon og ettertanke. I undervisningsdelen av Ung Økonomi sikter vi mot å gjøre ungdommene i stand til å ta gode privatøkonomiske valg, slik at de unngår å havne i inkasso-statistikkene. Dette har skapt engasjement ute i skolene og mange skoler vil ha besøk av oss» sier prosjektleder Ole Prin-Sand.