Her er noen viktige rettigheter som gjelder for alle mellom 0 og 18 år:

 • Du har rett til omsorg og omtanke fra foreldre eller foresatte.
 • Foreldrene dine har rett og plikt til å ta avgjørelser på dine vegne.
 • Foreldrene dine skal la deg bestemme mer etter hvert som du blir eldre.
 • Du har rett til jevnlig kontakt med både mor og far selv om de bor hver for seg.
 • Når du er i stand til å ha egne meninger, skal du få informasjon og anledning til å uttale deg. Din mening skal ha vekt etter
 • hvor gammel du er og hvor moden du er.
 • Du har rett til hjelp fra barnevernet hvis du har det vanskelig, eller hvis foreldrene dine ikke gir deg god nok
 • omsorg.
 • Du har rett til å vokse opp i trygghet – det er strengt forbudt å slå barn.
 • Du har rett til nødvendig helsehjelp der du bor og der du oppholder deg midlertidig.
 • Er du på sykehus, har du rett til å ha minst en av foreldrene dine hos deg hele
 • tiden. Du har også rett til undervisning og aktiviteter under oppholdet.
 • Har du spesielle behov eller problemer, har du rett til hjelp som passer for deg.
 • Du kan se filmer som er tillatt for alle.
 • Du kan arbeide med kunst, kultur, sport eller reklame, så lenge arbeidet ikke påvirker skolegangen, sikkerheten, helsen
 • eller utviklingen din.

(*teksten over er hentet fra Barneombudets rettighetsplakat)

Vil du vite mer om dine rettigheter på et spesielt område? Klikk på linkene nedenunder:

Lurer du på noe som gjelder Nav (økonomi eller bolig)?

Lurer du på noe som gjelder helserettigheter?

Lurer du på noe om barnevernet?

Lurer du på noe om politiet?

Lurer du på noe om skolemiljø?