Denne våren har Barnas Jurist satset på forebyggende rettighetsinformasjon til barn og unge i sosiale medier. Det har latt seg gjøre gjennom støtte fra ExtraStiftelsen til prosjektet Rett på nett.

-Gjennom arbeidet i Barnas Jurist har vi sett et behov for utarbeidelse og spredning av tilpasset og fengende rettighetsinformasjon til barn og unge. Potensialet som ligger i digitale kanaler har ikke vært utnyttet av aktørene på feltet. Det bestemte vi oss for å gjøre noe med gjennom dette pilotprosjektet, forteller fagsjef Tamar Thorud som leder organisasjonens utviklingsavdeling. Han er svært fornøyd med resultatene prosjektleder Fride Wirak kan vise til.

I løpet av de siste 6 månedene har pilotprosjektet satt tydelige spor etter seg. På Instagram har Barnas Jurist fått en sterk tilstedeværelse. Wirak har bygget opp og ledet et frivillig kommunikasjonsteam som har utviklet og driftet Instagram-kontoen. Arbeidet med Instagram-profilen til Barnas Jurist kan du lese mer om her. I tillegg har Wirak ledet arbeidet med en stor forebyggende rettighetskampanje på Snapchat.

Kampanjen «En Snap» er utarbeidet av Barnas Jurist i samarbeid med innholdsbyrået Red Storyline. I tillegg har Tormod Fjellgård, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Advokatfirmaet Haavind, vært støttespiller og sparringspartner.

Wirak forteller at formålet med «En Snap» har vært å stimulere 13-17 åringer til refleksjon rundt egne og andres rettigheter i saker hvor nakenbilder blir spredt. – Vi ønsker ikke å si at ungdommen aldri skal sende nakenbilder. Men barn og unge må ha kunnskap om regelverket og potensielle konsekvenser som kan oppstå, slik at de selv kan ta kloke valg. Hun legger til at det er viktig at de vet hva de skal gjøre og hvem de kan kontakte dersom de plutselig står i en situasjon hvor noen har delt et bilde av dem eller de selv har delt et bilde som ikke skulle ha vært delt.

Oppsøkende arbeid er en grunnpilar i arbeidet hos Barnas Jurist. Målet er å være der barn og unge er, og derfor var det naturlig at valget falt på Snapchat. – Vi utredet og kartla grundig før vi landet på valg av metode og kanal. Det er nok grunnen til at vi har nådd ut til over 400 000 personer i målgruppen sier Wirak.

På Snapchat har kampanjefilmene blitt sett over 1.8 millioner ganger, og har nådd 80 % av barn og unge i Norge mellom 10 og 17 år. En stor andel av ungdommen som har sett annonsene har valgt å gå videre til nettsiden www.ensnap.no for å lese mer. Mange ønsker informasjon om hva regelverket sier og hva de kan gjøre dersom de står i en slik situasjon. – Det er positivt å se at ungdommen er mottakelig for å ta imot rettighetsinformasjon når den presenteres på en fengende og lettfattelig måte, sier Wirak.

Til tross for at kampanjefilmene ble utarbeidet for å brukes på Snapchat, har kampanjen også blitt en viral hit i andre kanaler. På Facebook har kampanjefilmene blitt delt 180 ganger og nådd over 60 270 personer. En av prosjektets største milepæler ble nådd da NRK Supernytt valgte å profilere kampanjen og Barnas Jurist i en lengre reportasje i deres nyhetssending onsdag 6. juni.

At en aktør som NRK Supernytt ønsker å bruke og løfte frem kampanjen er et stort kvalitetsstempel. Det viser at vi har truffet både med tema, konsept og formidlingsmåte, sier en svært fornøyd prosjektleder. Det finnes ingen aktører i Norge som når ut til så mange barn og unge i digitale kanaler som NRK Super. Mellom 50.000 og 100.000 barn ser NRK Supernytt som et fast innslag i skolehverdagen. Denne uken fikk «En Snap» og Barnas Jurist også skjermtid på VG sin kanal på Snapchat Discovery.

Prosjektet har resultert i tidsriktige og innovative sluttprodukter som gjør oss bedre i stand til å levere på vårt samfunnsoppdrag. I tillegg til høy grad av «impact» for vår målgruppe har Rett på nett utviklet og utprøvd en virkningsfull metodikk som nå blir implementert i vår ordinære drift. Dette har bragt oss langt fremover. Og utviklingsarbeidet vårt fortsetter langs flere akser, med mye spennende i vente, sier Thorud.

Leder av Gatejuristen med Barnas Jurist, Cathrine Moksness, er opptatt av at virksomhetens tilbud skal være brukerorientert og tilgjengelig. Hun peker på at oppsøkende arbeid alltid har vært en sentral del av organisasjonens virke. – Litt forenklet sier vi at «vi skal være der klientene er». De sterke resultatene fra dette prosjektet viser helt tydelig at oppsøkende arbeid gjennom digitale kanaler er viktig og virkningsfullt. Dette skal vi gjøre mer av, avslutter hun.