I dag ble Barnas Jurist tildelt Jusstudentenes menneskerettighetspris 2017 under et arrangement i forbindelse med Menneskerettighetsuka. Statssekretær i justisdepartementet, Toril Reynolds, deltok med gratulasjonshilsen og blomster fra regjeringen og generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, deltok med gratulasjonshilsen og blomster på vegne av landets advokater.

«Vi er veldig glade for å motta denne anerkjennelsen til Barnas Jurist. Gratis rettshjelp til barn og unge er nybrottsarbeid i Norge og vi er veldig stolte av å kunne tilby juridiske tjenester av god kvalitet til noen av samfunnets mest sårbare. Det er vår frivillighetsmodell som har brakt oss dit vi er i dag. Våre dyktige frivillige er grunnen til at vi lykkes og dette er først og fremst en stor honnør til dem» sier prosjektleder Tamar Thorud.

Representanter for Amnesty, Norsk Senter for Menneskerettigheter og JSU har sittet i juryen. Juryens begrunnelse følger nedenunder:

«Årets vinner tildeles prisen for sitt arbeid med å fremme jusstudenters engasjement for barn og unges menneskerettigheter i Norge. I kraft av å være et rettshjelpsprosjekt der frivillige jusstudenter, advokater og jurister tilbyr gratis rettshjelp til barn og unge, mener juryen at vinneren gjør en fremragende innsats for å sikre barn og unges grunnleggende rettigheter. Med sitt arbeid bidrar vinneren til å styrke barn og unges rettslige stilling i samfunnet.

Siden prosjektets etablering i juni 2016 har barn og unge fått gratis rettshjelp i 120 enkeltsaker. Rettshjelpstilbud der barn og unge kan få juridisk bistand på alle rettsområder er i dag underrepresentert. Juryen mener derfor at prisvinneren utgjør et viktig og nødvendig tilskudd til de allerede eksisterende instanser som ivaretar barn og unges rettigheter. Prisvinneren søker aktivt å inkludere jusstudenter i sitt arbeid. Studentene inspireres til å bruke den kunnskapen som gis på jusstudiet til å hjelpe dem som trenger det mest. Dermed lykkes vinneren med å øke engasjementet for menneskerettigheter blant studentene, og med å styrke frivillighetskulturen på jusstudiet. Juryen ønsker å fremheve kombinasjonen av å fremme samfunnsengasjement samtidig som jusstudentene gis mulighet til å tilegne seg praktisk erfaring, som er verdifull.

Juryen ønsker også å belønne prisvinnerens solide og framtidsrettede visjon om å etablere seg som et permanent rettshjelptiltak. Med denne utmerkelsen håper juryen at prisvinneren inspireres i sitt videre arbeid med å styrke barn og unges rettssikkerhet i Norge.

Vinneren av Jusstudentenes menneskerettighetspris 2017 er Barnas Jurist – et rettshjelpsprosjekt under Gatejuristen Oslo.»

Foto: Torstein Ihle- Kirkens Bymisjon