På bildet: Frivillig redaktør Silje Noer Johansen

Barnas Jurist har nå ferdigstilt sin «håndbok for juridisk arbeid med barns rettigheter». Håndboken gir en grunnleggende innføring i rettsreglene på ni utvalgte områder av sentral betydning for barn og unges velferd. I tillegg til å ta for seg rettsreglene gir mange av tekstene også en innføring i praktiske og administrative forhold av relevans for saksbehandlingen. Siktemålet med håndboken er at frivillige saksbehandlere i Barnas Jurist raskt skal kunne skaffe seg oversikt over relevante rettskilder og finne svar på praktiske spørsmål som oppstår i arbeidet.

Frivillig redaktør Silje Noer Johansen er godt fornøyd med sluttproduktet og berømmer de andre frivilliges innsats – «Her er det lagt ned en betydelig innsats fra mange. Arbeidet med håndboken har gått over ett år og det faglige nivået er høyt».

Fagsjef for Gatejuristens utviklingsarbeid, Tamar Thorud, er trygg på at håndboken vil bli et verdifullt verktøy i saksbehandlingen for de frivillige – «Denne håndboken vil bidra til effektiv saksbehandling og faglig stimulans. Det kommer våre klienter til gode. Vi er svært stolte av at våre frivillige har levert et så godt produkt – dette viser potensialet som ligger i å legge til rette for at høyt kvalifiserte fagpersoner kan bruke sin kompetanse på frivillige basis».

Håndboken er skrevet av frivillige jusstudenter i Barnas Jurist og kvalitetssikret av en rekke fagpersoner. Se listen nedenunder for en oversikt over forfattere og kvalitetssikrere.

Kapittel 1 Barnekonvensjonen –Barnas rettigheter
Forfatter Maria Mæhlumshagen Stud. Jur.
Kvalitetssikrer Mathias Røed Advokat, Advokatkollegiet Kindem & Co
     
Kapittel 2 Foreldreansvaret
Forfatter Carsten Elgesem Stud. Jur.
Kvalitetssikrer Mathias Lia Nordmoen Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
     
Kapittel 3 Vergemål
Forfatter Sabrine Fjelle Moe Stud. Jur.
Kvalitetssikrer Kristine Hagtvedt Holte Førstekonsulent, Statens sivilrettsforvaltning
Kapittel 4 Møte med barnevernet -barnevernloven
Forfatter Caitlin U. Doan Tran Stud. Jur.
Kvalitetssikrer Mathias Røed Advokat, Advokatkollegiet Kindem & Co
   
Kapittel 5 Sosiale og økonomiske rettigheter for barn og unge
Forfatter Marte Grutle Aasebø Stud. Jur.
Kvalitetssikrer Julia Köhler- Olsen Førsteamanuensis i rettsvitenskap, HiOA
Kapittel 6 Helserett
Forfatter Marte Grutle Aasebø Stud. Jur.
Kvalitetssikrer Anette Aleksandersen Rådgiver, Helsedirektoratet
Kapittel 7 Mobbing og annen krenkende adferd på skolen
Forfatter Carsten Elgesem Stud. Jur.
Kvalitetssikrer Mathias Lia Nordmoen Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
Kapittel 8 Erstatning og erstatningsordninger
Forfatter Caitlin U. Doan-Tran Stud. Jur.
Kvalitetssikrer Line Karlsen Ask Advokat, Help-advokatene
Kapittel 9 Strafferett
Forfattere Eline Marie Andersson,

Maria Mæhlumshagen,

Silje K. Noer Johansen

Stud. Jur.

Stud. Jur.

Jurist
Kvalitetssikrer Inga Bejer Engh Tingrettsdommer, Oslo Tingrett