Gatejuristen er en landsdekkende frivillighetsorganisasjon under Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Gatejuristen i Oslo har fire avdelinger – Gatejuristen, Barnas Jurist, Ung Økonomi og Gatas Økonom. Disse har ulike målgrupper og arbeidsområder. I år er det felles rekrutterings-prosess for alle avdelingene i Oslo. Nedenfor kan du lese om de ulike avdelingene.

Frivillige studenter jobber én fast dag i uken i et år, med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.00. All saksbehandling ledes av ansatte jurister, som veileder team av frivillige studenter.

Oppstart for nye studenter er i august 2020 i Oslo. Gatejuristen legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen. Vi holder til i nye lokaler i Skippergata ved Karl Johans gate.

Vi rekrutterer basert på en helhetlig vurdering av motivasjon, personlig egnethet og faglig nivå.

Vi tilbyr: 

  • Grundig opplæring med interne og eksterne foredragsholdere
  • Unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
  • Interessante faglige utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
  • Klientkontakt
  • Et stort nettverk av jurister, advokater og fagpersoner
  • Et inspirerende miljø og muligheten til å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv


Søknad, CV og karakterutskrift sendes til
post@gatejuristen.no
Merk søknaden med hvilken avdeling du kan tenke deg å være frivillig i.

____________________________________________________________________________________________________

GATEJURISTEN
Gatejuristen yter gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et rusproblem, innen de fleste rettsområder. Formålet er å bedre rettssikkerheten for denne målgruppen. 

Gatejuristen Oslo rekrutterer frivillige jusstudenter fra og med andre studieår.

Saksbehandlerne i Gatejuristen jobber i team med en ansvarlig teamleder. Dette muliggjør tett oppfølging og reell problemløsning for sårbare mennesker, som ellers er vant til å møte stengte dører.

Spørsmål kan rettes til teamleder i Gatejuristen Line Brekke Andersen, på tlf. 91 82 20 40

 

GATAS ØKONOM
Gatas Økonom er en avdeling under Gatejuristen. Gatas Økonom gir gratis rettshjelp og økonomirådgivning til mennesker som har eller hatt et rusproblem.

Gatas Økonom rekrutterer nå frivillige økonomi- og jusstudenter. Hovedoppgaven for de frivillige er å gi sårbare klienter gratis råd og hjelp knyttet til gjeld og privatøkonomi.

Gatas Økonom består av tverrfaglige frivillighetsteam, der økonomifaglig og juridiskfaglig kompetanse inngår. Tverrfagligheten muliggjør tettere oppfølging av den enkelte klient og en saksbehandling som i større grad kan bidra til å løfte nivået på klientenes grunnleggende velferd.

Spørsmål kan rettes til teamleder i Gatas Økonom Marius Rønne, på tlf. 97 77 09 11

 

UNG ØKONOMI
Ung Økonomi er et prosjekt under Gatejuristen og gir gratis rettshjelp og økonomirådgivning til barn og unge opp til 25 år.

Ung Økonomi rekrutterer nå frivillige økonomi- og jusstudenter.

Studentene jobber for å gi unge veiledning og representasjon i saker knyttet til gjeld og privatøkonomi. Arbeidsoppgavene er i hovedsak av pengekravs-, gjelds- og avtalerettslig art.

Ung Økonomi jobber med generell rådgivning omkring privatøkonomi og disponering av midler, med kreditorforhandlinger og forhandling av nedbetalingsavtaler. Ung Økonomi består av tverrfaglige frivillighetsteam der økonomifaglig og juridiskfaglig kompetanse inngår.

Spørsmål kan rettes til teamleder i Ung Økonomi; Silje Noer Johansen tlf. 90 94 33 38

 

BARNAS JURIST
Barnas Jurist er en avdeling under Gatejuristen og gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. Formålet er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Barnas Jurist tilbyr rettshjelp innen de fleste rettsområder.

Barnas Jurist rekrutterer frivillige jusstudenter fra og med andre studieår. Frivillige i Barnas Jurist jobber i team med en ansvarlig teamleder. Hver student får også en advokat eller erfaren jurist som sin mentor. I tillegg til arbeid en fast dag i uken er studentene sammen med sin mentor med på et oppsøkende saksmottak én gang i måneden. Det kan også bli aktuelt med noe foredragsvirksomhet om relevante rettigheter for barn og unge.

Spørsmål kan rettes til teamleder i Barnas Jurist Cathinka Glad Rangnes, på tlf. 41 85 76 44