Ungdom i sin første jobb er særlig utsatt. Unge arbeidstagere har ofte liten kjennskap til arbeidslivets regler og synes det er for tøft å ta opp problemer med arbeidsgiver. Noen arbeidsgivere utnytter ubalansen i dette styrkeforholdet. Barnas Jurist har bistått i flere slike saker.

Nylig bistod Barnas Jurist en fortvilet gutt. Hans arbeidsgiver hadde ikke overholdt arbeidsmiljølovens regler. Verken gutten eller hans foreldre visste hvordan han burde gå frem. Frivillig i Barnas Jurist, Teresa Wikborg Wiese, tok saken. Hun bistod blant annet gutten i forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Det endte med at gutten fikk erstatning.

Nå har gutten fått jobb hos en annen arbeidsgiver og er godt fornøyd med resultatet.