En jente ønsket å besøke familien sin i utlandet, som hun ikke hadde sett på flere år. Hun hadde ikke mulighet til å dekke alle utgiftene selv, men var usikker på om hun hadde rett på støtte fra Nav. Jenta hadde ikke forutsetninger for å finne ut av dette på egenhånd. Hun oppsøkte Barnas Jurist, og frivillig Shahin tok saken.

Shahin skrev en søknad til Nav om økonomisk støtte for jenta. Denne ble avslått av Nav. Det stoppet imidlertid ikke der, da Shahin fant ut at avslaget bygget på et uriktig lovgrunnlag. Shahin sendte inn en klage hvor han gjorde Nav oppmerksom på dette. Vedtaket ble omgjort, og jenta fikk den støtten hun hadde krav på. Nå går hun en lysere tid i møte, med både familiebesøk og økonomisk hjelp fra Nav.