Barnas Jurist ble nylig kontaktet av en 15 år gammel jente. Hun opplevde at moren hennes stadig tok kontakt med skolen for å få opplysninger om henne og skolehverdagen hennes. Moren hadde ikke samvær med datteren. Jenta syntes ikke morens pågåenhet var greit, og det begynt å gå utover jentas konsentrasjon på skolen. Hun tok derfor kontakt med Barnas Jurist med spørsmål om skolen krenket hennes rett til privatliv ved å gi moren disse opplysningene.

Frivillig saksbehandler i Barnas Jurist, Carsten Smith Elgesem, tok saken. Han utarbeidet et notat hvor jenta fikk forklart hva skolen har taushetsplikt om, og hvilke opplysninger foreldre har rett til å få vite om sine barn. Nå vet jenta hva læreren kan og ikke kan fortelle videre til moren. Denne kunnskapen gjør at jenta i dag kan slappe av og fokusere på skolearbeidet.