Barn og unge er en utsatt gruppe i samfunnet, spesielt når de som skal stå dem nærmest ikke vil eller kan ivareta deres interesser. Da er det ekstra viktig å ha noen på sitt lag. Dette opplevde en 17 år gammel gutt, som henvendte seg til Barnas jurist. Gutten hadde mistet moren sin tidligere i barndommen. Han hadde ikke fått noen arv og mente seg svindlet av sin far, som han ikke lenger hadde noen kontakt med.

Caroline hos Barnas jurist undersøkte saken. Hun fant ut av feil som var begått, og tok kontakt med de aktuelle aktørene. Dette gjorde at gutten fikk morsarven han hadde krav på.

Takket være frivillige som Caroline kan Barnas jurist sørge for at barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.