Marte Grutle Aasebø har et stort faglig engasjement for barns rettigheter. Siden sommeren 2016 har hun vært frivillig hos Barnas Jurist og arbeidet fast en dag i uken. I løpet av denne tiden har hun drevet juridisk saksbehandling og hatt mye klientkontakt. Nå har hun fått deltidsjobb hos Barneombudet.

Det har ikke manglet på vinnersaker under Martes tid i Barnas Jurist. Hun har hjulpet mange sårbare barn og unge med utfordringer knyttet til deres grunnleggende velferd.

– Barna er fremtiden og vi må sørge for at de får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Det er veldig viktig i et forebyggende perspektiv, sier Marte.

Marte forteller at tiden i Barnas Jurist har handlet om mer enn vinnersakene. Hun nevner blant annet at erfaring fra en rekke rettsområder og klientkontakt er et viktig utbytte på det personlige plan.

-Praktisk erfaring er en stor fordel i jussens verden. Det er naturlig nok noe fremtidige arbeidsgivere er opptatt av, men det er også viktig for at man skal kunne stå stødig i møte med faglige utfordringer.

Hun beskriver et lærerikt og stimulerende samarbeid med den frivillige mentoren sin i Barnas Jurist. Hun forteller også om takknemlige klienter.

-Vi har jobbet mye med kommunikasjon. Det er viktig å gjøre jussen enkel og forståelig når vi arbeider med barn og unge. Dette er en pedagogisk utfordring, men øvelse gjør mester. Ikke minst er det viktig å lytte. Vi må vise barna at vi er på deres side og skape et tillitsforhold.

Hos Barneombudet skal Marte arbeide med opplæringsloven og saker knyttet til psykososialt skolemiljø. Dette er også tema for Martes masteroppgave.