På bildet: Frivillig saksbehandler Fride Wirak i Barnas Jurist

Jente ble ikke hørt av Barnevernet – Barnas Jurist la til rette for god dialog

«Trude» tok fortvilet kontakt med Barnas Jurist. Jenta fortalte at hun var i kontakt med Barnevernet, men at hun opplevde at Barnevernet ikke lyttet til henne. Hennes rett til medvirkning ble ikke oppfylt. I samråd med «Trude» innkalte Barnas Jurist saksbehandlerne i Barnevernet til et møte. Fride Wirak fra Barnas Jurist bisto «Trude» i møtet, og sørget for at hun ble gitt rom til å fortelle hva hun ønsker og hva som skal til for at hun skal ha det godt i den situasjonen hun står i. I etterkant av møte fortalte «Trude» at det var godt å oppleve at Barnevernet faktisk lyttet til det hun hadde å si.

Ung kvinne ble påkjørt og fikk ikke sine helserettigheter oppfylt

For to år siden ble «Sara» påkjørt da hun skulle krysse veien. Heldigvis slapp hun unna med relativt lette skader. I etterkant av ulykken forverret imidlertid skadebildet seg, og «Sara» har i lengre tid slitt med store smerter. Skaden har blant annet gjort at «Sara» har vanskelig med å gjennomføre arbeidsoppgavene sine på jobb. I Barnas Jurist opplever vi at flere barn og unge kommer til oss med spørsmål om sine helserettigheter. I et hav av behandlingsinstitusjoner og regler, kan det være vanskelig å vite hvor og hvem man skal ta kontakt med. Fride Wirak i Barnas Jurist hjalp «Sara» med å komme inn i et godt behandlingsprogram – og hun satser nå på å være tilbake på beina om kort tid.