I dag fikk Gatejuristen nyheten om at ExtraStiftelsen har bevilget kr. 550 000 til prosjektet RETT PÅ NETT – rettighetsinformasjon til barn og unge gjennom sosiale medier.

Tamar Thorud, fagsjef for Gatejuristens ressurs- og utviklingsenhet, er svært fornøyd med tildelingen – «Gjennom arbeidet med Barnas Jurist har vi sett et stort behov blant barn og unge for bevisstgjøring og informasjon om grunnleggende rettigheter og plikter. De kommer til Barnas Jurist når de har et problem – men mange av problemene kunne vært unngått hvis barna/ungdommene hadde blitt stimulert til å reflektere over gitte situasjoner før de oppsto. Vi antar dessuten at de konkrete sakene vi behandler i Barnas Jurist kun er toppen av isfjellet. Svært mange har antagelig tilsvarende problemer og utfordringer uten at de tør eller har forutsetninger for å fortelle eller ta tak i dem. Vi mener at det ligger et stort potensiale i å bruke sosiale medier for å nå ut og bidra til bevisstgjøring blant barn og unge.»

Prosjektet skal spre pedagogisk tilpasset og fengende rettighetsinformasjon ut til barn og unge gjennom digitale kanaler. Tverrfaglig samarbeid som involverer kommunikasjonsfaglig og juridisk kompetanse blir sentralt. Målsettingen er at målrettet, fengende og lettfattelig informasjon i digitale kanaler skal gjøre det mulig å nå mange barn og unge som det ellers er svært vanskelig å nå

Prosjektet vil konkret innebære:

  • Identifisere utvalgte problemstillinger som skal adresseres basert på erfaringene hos Barnas Jurist og andre aktører som arbeider tett med målgruppen
  • Tilpasning og utforming av budskap
  • Produksjon av tekst og bilder
  • Publisering i sosiale medier

Tall fra Medietilsynet viser at hele 91 pst. av barn i Norge mellom 9 og 16 år har tilgang til en smarttelefon. Mange barn og unge bruker sosiale medier som Facebook, Snapchat og Instagram hyppig og aktivt og disse kanalene er for mange blitt en naturlig forlengelse av å være sammen med venner og dele opplevelser. Dette gir en unik mulighet til målrettet og spisset formidling. Barnas Jurist har identifisert temaene mobbing, deling av bilder og vold som tre aktuelle satsningsområder for prosjektet RETT PÅ NETT. –«Felles for disse temaene er at de ofte kan henge sammen med hverandre og at de er av stor betydning for den enkeltes helse og velferd. Samtidig er det barn og unge som kommer fra ressurssvake hjem som har størst utfordringer på disse områdene. Barn og unge som får lite oppfølging hjemmefra har behov for at det satses mer på informasjonsarbeid og bevisstgjøring» avslutter Thorud.