Nå rekrutterer vi nye frivillige til juridisk arbeid med barn og unges rettigheter. Vi rekrutterer i to kategorier; jusstudenter og erfarne jurister/advokater.

Barnas Jurist er et prosjekt under Gatejuristen Oslo og gir gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. Vårt arbeidssted er Oslo. Les mer om oss ved å klikke her.

Informasjon for jusstudenter
Som frivillig studentmedarbeider i Barnas Jurist får du en advokat eller erfaren jurist som din personlige mentor. Du arbeider i en 20 pst. stilling og har en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.30. I tillegg til dette vil du sammen med din mentor gjennomføre et oppsøkende saksmottak en gang i måneden med en varighet på ca. 2 timer. Du inngår en frivillighetsavtale med sikte på å være hos Barnas Jurist i minimum ett år.

Vi ser etter deg som:

 • Ved søknadstidspunktet har fullført 2.studieår
 • Er tilgjengelig for fast turnus i perioden 15.8.2017 – 1.6.2018 (med unntak av ferier o.l)
 • Kan vise til gode faglige resultater
 • Er opptatt av barn og unges rettigheter
 • Har gode samarbeidsevner
 • Arbeider effektivt og målrettet
 • Har svært gode formuleringsevner både skriftlig og muntlig

Informasjon for jurister/advokater
Som erfaren jurist/advokat i Barnas Jurist består arbeidet ditt av å være mentor for en jusstudent. Du forventes å legge ned ca. 5 timer per måned for virksomheten. Sammen med din student gjennomfører du et fast månedlig oppsøkende saksmottak. I tillegg til å være sammen med studenten din på oppsøkende saksmottak legges det opp til at dere skal ha noe kontakt per e-post og telefon. Hensikten med samarbeidet mellom mentor og student er faglig erfaringsutveksling og sparring. Den faglige kvalitetssikringen utføres av ansatte i Barnas Jurist.

Vi ser etter deg som:

 • Har tre års arbeidserfaring eller mer
 • Er tilgjengelig for fast turnus i perioden 15.8.2017 – 1.6.2018 (med unntak av ferier o.l)
 • Er opptatt av barn og unges rettigheter
 • Ønsker å dele av din faglige erfaring
 • Har gode samarbeidsevner

I Barnas Jurist tilbyr vi deg:

 • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
 • Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
 • Klientkontakt
 • Et stort nettverk av jurister og advokater
 • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv
 • Fine lokaler i Oslo sentrum

Søknadsfrist: 1.mars 2017. Send din søknad til post@barnasjurist.no. Vennligst legg ved CV, karakterer og søknadsbrev.