Barnas Jurist Innlandet rekrutterer frivillige jusstudenter til juridisk arbeid med barn og unges rettigheter. Arbeidssted er Hønefoss og omegn.

Barnas Jurist er et tiltak under Gatejuristen Oslo og gir gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. Som frivillig studentmedarbeider i Barnas Jurist får du mulighet til å delta i klientarbeid og saksbehandling.

Oppstart for nye studenter vil være medio september 2018. Du inngår en frivillighetsavtale og forplikter deg til å være hos Barnas Jurist frem til 1. juli 2019. Barnas Jurist legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen, ferie o.l.

Vi ser etter deg som:

 • Har fullført første studieår eller kan vise til relevant erfaring
 • Er opptatt av barn og unges rettigheter
 • Gode samarbeidsevner
 • Arbeider effektivt og målrettet
 • Har svært gode formuleringsevner både skriftlig og muntlig
 • Kan være frivillig hos oss i perioden 17. september 2018 – 1. juli 2019 ca. 8 timer per uke

Vi tilbyr:

 • Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
 • Klientkontakt
 • Tett oppfølgning, løpende veiledning og trygge rammer
 • Et stort nettverk av jurister og advokater
 • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv

Søknadsfrist 26. august 2018. Send din søknad til ingrid.olsen@barnasjurist.no. Legg ved søknadsbrev, CV og karakterutskrift.

Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.

For spørsmål kontakt prosjektleder for Barnas Jurist Innlandet Ingrid Olsen på ingrid.olsen@barnasjurist.no eller tlf: 98 83 01 51.