Ann Kathrin Nordbø er fagsjef i Barnas Jurist og leder tiltakets rettshjelpsarbeid. Det nærmer seg neste rekrutteringsrunde for nye frivillige og Nordbø har satt seg ned for en prat om hvordan Barnas Jurist jobber og hva som venter nye medarbeidere.

For dem som ikke kjenner Barnas Jurist fra før; kan du fortelle litt om arbeidet?
I Barnas Jurist gir vi gratis rettshjelp til barn og unge. Sakene spenner over et bredt spekter av rettsområder, men fellesnevneren er at de gjelder klientenes grunnleggende velferd. Vi tilbyr klientene både veiledning og representasjon, avhengig av sakens natur. Variasjonen i både saksfelt og arbeidsform gjør de frivilliges læringsutbytte hos oss stort.

Hvem er det som jobber i Barnas Jurist?
I dag har vi 28 frivillige hos oss, der den ene halvparten består av jusstudenter og den andre halvparten er erfarne jurister og advokater. I tillegg er vi to ansatte med juridisk bakgrunn.

Hva er forskjellen på studenter, mentorer og ansatte?
Grunnbemanningen vår utgjøres av frivillige jusstudenter. Det er studentene som er saksbehandlere i klientenes saker. Studentene får dermed mye ansvar og store faglige utviklingsmuligheter. De arbeider fast en dag i uken gjennom ett år. Hver student får en erfaren frivillig jurist eller advokat som sin personlige mentor. Student og mentor møtes en gang i måneden og har ellers kontakt på telefon og e-post. Sammen sparrer student og mentor om studentens saker. I det daglige blir studentene fulgt opp av oss ansatte. Vår oppgave er å kvalitetssikre arbeidet og veilede de frivillige.

Du sier at studentene får mye ansvar, det høres litt skummelt ut?
Her er det trygge rammer og grundig opplæring. Nye frivillige studenter gjennomgår et to ukers skreddersydd opplæringsprogram, der blant annet Redd Barna, Barneombudet, Høyesterett og Regjeringsadvokaten forbereder dem på arbeidet som venter. Gradvis får de nye mer ansvar, men kvalitetssikringen er velprøvd og solid. Studenter som vurderer å søke kan være trygge på at de ikke vil stå alene. Hos oss tilbyr vi en unik praksis.

Tar dere saker for retten?
De fleste sakene våre løses utenfor domstolene. I enkelte saker er det imidlertid behov for rettslig prøving. I disse sakene samarbeider vi med Advokatfirmaet Haavind som prosederer sakene for oss pro bono. Samarbeidet med et av landets beste prosedyremiljøer er spennende og kommer studentene til gode. Blant annet får hvert år en av våre studenter et praktikantopphold hos Haavind.

Er det mulig å kombinere opphold hos Barnas Jurist med normal studieprogresjon og gode karakterer?
Dette spørsmålet får vi ofte og jeg pleier å svare at den enkelte må selv vurdere sin kapasitet. For de studentene vi har og har hatt hos oss har det ikke vært problematisk. De bruker en dag i uken hos oss samtidig som de gjør det godt på studiene. Dette handler i stor grad om prioritering hos den enkelte og motivasjon er helt nødvendig for å lykkes.

Kan du fortelle mer om arbeidsoppgavene en student får hos Barnas Jurist?
Som jeg nevnte innledningsvis er det stor variasjon, men jeg deler gjerne noen eksempler fra den siste tiden.

– Forhandlingsmøte med arbeidsgiver
En ung jente var blitt ulovlig avskjediget. En frivillig jusstudent bistod i forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Jenta hadde fått ny jobb, men fikk erstatning etter forhandlingene. Før forhandlingene ble jusstudenten godt forberedt gjennom samtaler med mentor og hadde følge av ansatt i Barnas Jurist i møtet.

– Rettsmøte i tingretten
En ungdom hadde kjørt for fort og var innkalt til rettsmøte i tingretten. Jusstudenten deltok i forberedende møte med klient sammen med mentor som prosederte saken i retten – der jusstudenten også var tilstede.

– Avhør
En frivillig jusstudent bisto en ungdom som skulle i sitt første avhør hos politiet. Ungdommen hadde ikke krav på offentlig oppnevnt forsvarer og ikke råd til å dekke advokat selv, og hadde god støtte i at Barnas Jurist kunne følge ham i avhøret.

– Møter hos barnevernet
Jusstudent og juridisk rådgiver representerte ungdom i ettervern hos barnevernet. Ungdommen følte seg ikke hørt og kommunikasjon med barnevernet var blitt vanskelig. Jusstudentens innsats under møtet bidro til å bedre dette slik at samarbeidsgrunnlaget ble gjenopprettet.

– Møte hos politiets seksjon for utlendingsforvaltning
En frivillig jusstudent bistod en familie i møte med politiets utlendingsforvaltning. Familien skulle søke opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn, og jusstudenten hjalp familien med å skrive søknad og kommuniserte med politiets utlendingsforvaltning på vegne av familien.

Og til slutt; hva er det viktig å tenke på for studenter som ønsker å søke?
Husk søknadsfristen første mars og se våre hjemmesider for mer informasjon. Kom gjerne innom vår stand på ALD i forkant. Nøl heller ikke med å ta kontakt hvis du lurer på noe.

Les mer om rekrutteringsprosessen her.