En fortvilet mor tok kontakt med Barnas Jurist fordi sønnen hennes ikke fikk den oppfølgingen han trengte på skolen. Gutten var avhengig av tett oppfølging, og skolen hadde vedtatt en type oppfølging som ikke fungerte for gutten. Gutten opplevde det psykososiale miljøet som dårlig og utviklet skolevegring. Til slutt orket han ikke gå på skolen i det hele tatt. Skolen lyttet verken til foreldrene eller gutten.

Frivillig saksbehandler Marte hos Barnas Jurist utredet saken og representerte familien i en klagesak mot skolen. Det hele endte med at skolen besluttet å iverksette nødvendige tiltak og gi gutten den oppfølgingen han har behov for. Vår klient er nå tilbake i klasserommet og opplevet det psykososiale miljøet som godt.