På bildet: Frivillige saksbehandlere som er godt fornøyd med å ha hjulpet enda en klient.

For litt siden ble vi i Barnas Jurist kontaktet av en gutt som sto uten bolig. Han hadde i lengre tid på egenhånd forsøkt å skaffe seg bolig, men uten hell. Han har blant annet diagnoser som gjør det vanskelig for ham å henvende seg til fremmede og han syntes det var vanskelig å orientere seg på boligmarkedet. I tillegg opplevde han at flere utleiere ikke ville leie ut til ham fordi han mottar sosialstønad.

Klienten hadde åpenbart behov for en stabil bosituasjon. Frivillig saksbehandler Sabrine i Barnas Jurist så at klienten oppfylte vilkårene for kommunal bolig. Barnas Jurist hjalp ham deretter med å søke om kommunal bolig og redegjorde for hans situasjon overfor kommunen. Kommunen endte med å innvilge søknaden og vår klient får tak over hodet i en kommunal bolig.