I en tid med stor uro, der opprivende hendelser kaster en skygge over høytiden vi går inn i, går våre tanker til alle barn og unge som ikke får sine grunnleggende rettigheter oppfylt – som mangler tak over hodet, nok mat eller nødvendig helsehjelp. Barn som blir skadet og drept. Barn som får sine nære revet bort.

Vi må ikke glemme de usynlige barna som lever iblant oss. De mest sårbare som ikke får sin stemme hørt. Sammen kan vi sørge for at flere får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

Gjennom året som har gått har vi fått inn nærmere 100 saker. I 2017 skal vi sørge for at mange flere barn og unge får hjelp.

Tusen takk til alle som har bidratt til vårt arbeid gjennom året som har gått. Nå inviterer vi deg med på vårt arbeid i året som kommer. For 200 kr. kan du gi en times gratis rettshjelp til noen som har det vanskelig. Her kan du bidra.

Med ønske om en fredfull jul til alle.