kontorlandskap-2

Er du en av våre nye medarbeidere?

I Barnas Jurist rekrutterer vi en gang i året frivillige jurister, advokater og jusstudenter til juridisk arbeid med barns rettigheter.

Neste søknadsfrist er 1.mars 2019. Send din søknad, CV og karakterutskrift til post@barnasjurist.no.
Les mer om prosessen og stillingen på denne lenken: http://barnasjurist.no/opptak-av-nye-frivillige-barnas-jurist-hosten-2019/

Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.

Vi har to løp for frivillige medarbeidere. Det ene løpet er for jusstudenter og det andre løpet er for erfarne jurister og advokater.

Jusstudentene i Barnas Jurist får en advokat eller erfaren jurist som sin personlige mentor. Studentene arbeider i en 20 % stilling og har en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.30. I tillegg til dette er studentene sammen med sin mentor med på et oppsøkende saksmottak en gang i måneden med en varighet på ca. 2 timer.

Advokatene og juristene i Barnas Jurist forventes å legge ned ca. 5 timer per måned for virksomheten. Arbeidet består av å være mentor for en student. Mentor og student gjennomfører sammen et oppsøkende saksmottak hver måned. Se vår oversikt over oppsøkende saksmottak. I tillegg til å være sammen på oppsøkende saksmottak legges det opp til at mentor og student skal ha noe kontakt per e-post og telefon. Hensikten med samarbeidet mellom mentor og student er faglig erfaringsutveksling og sparring. Den faglige kvalitetssikringen utføres av ansatte i Barnas Jurist.

I Barnas Jurist tilbyr vi deg:

  • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
  • Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
  • Klientkontakt
  • Et stort nettverk av jurister og advokater
  • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv