Er du en av våre nye medarbeidere? I Barnas Jurist rekrutterer vi frivillige jurister, advokater og jusstudenter til juridisk arbeid med barns rettigheter. Vi har normalt to rekrutteringsrunder. En med oppstart i august og en med oppstart i januar. Neste rekrutteringsrunde nå blir våren 2021, med oppstart i august 2021.

kontorlandskap-2

Barnas Jurist er en avdeling i Gatejuristen Oslo, som er en landsdekkende frivillighetsorganisasjon under Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Gatejuristen i Oslo har fire avdelinger – Gatejuristen, Barnas Jurist, Ung Økonomi og Gatas Økonom.  I år er det felles rekrutteringsprosess for alle avdelingene.

Vi har to løp for frivillige medarbeidere. Det ene løpet er for jusstudenter og det andre løpet er for erfarne jurister og advokater.

Jusstudentene i Barnas Jurist får en advokat eller erfaren jurist som sin personlige mentor. Studentene arbeider i en 20 % stilling og har en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.30. I tillegg til dette er studentene sammen med sin mentor med på et oppsøkende saksmottak en gang i måneden med en varighet på ca. 2 timer.

Advokatene og juristene i Barnas Jurist forventes å legge ned ca. 5 timer per måned for virksomheten. Arbeidet består av å være mentor for en student. Mentor og student gjennomfører sammen et oppsøkende saksmottak hver måned. Se vår oversikt over oppsøkende saksmottak. I tillegg til å være sammen på oppsøkende saksmottak legges det opp til at mentor og student skal ha noe kontakt per e-post og telefon. Hensikten med samarbeidet mellom mentor og student er faglig erfaringsutveksling og sparring. Den faglige kvalitetssikringen utføres av ansatte i Barnas Jurist.

I Barnas Jurist tilbyr vi deg:

  • Grundig opplæring med interne og eksterne foredragsholdere
  • Unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
  • Interessante faglige utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
  • Klientkontakt
  • Et stort nettverk av jurister, advokater og fagpersoner
  • Et inspirerende miljø og muligheten til å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv