En fortvilet ung mor tok nylig kontakt med Barnas Jurist. Barneverntjenesten krevde at hun og hennes barn skulle ha et lengre opphold på institusjon. Beslutningen var basert på en kort observasjon, foretatt av to barnevernsansatte. Moren mente selv at hun ikke hadde behov for denne type hjelp, og var redd for at et slikt opphold ville være uheldig for både henne selv og barnet hennes.

Etter å ha undersøkt hvilke opplysninger barnevernet la til grunn for sin beslutning, krevde Barnas Jurist at saken skulle bli bedre opplyst. Det var ikke innhentet dokumentasjon fra verken helsestasjon, barnehage eller andre som kjente barnet. Etter å ha fått kjennskap til den nye dokumentasjonen, snudde barnevernet i sin sak. Den unge moren fikk i stedet tilbud om jevnlig veiledning og oppfølging, slik at hun kunne bli boende hjemme med barnet sitt. Familien er glade for å kunne bo hjemme, og moren opplever den barnefaglige oppfølgingen som verdifull hjelp og støtte.