Barnas Jurist får mange henvendelser fra unge som sliter økonomisk. En ung jente med ubetalt gjeld hadde fått vedtak om trekk i lønn. Pengene skulle trekkes allerede samme måned og klagefristen var gått ut. Jenta mente hun ikke kunne klare seg med de pengene hun satt igjen med. Barnas jurist så at trekket var satt for høyt ut i fra klientens inntekter og utgifter og tok saken. Det endte med at Namsfogden endret vedtaket.

Frivillig saksbehandler Martes arbeid har resultert i at jenta har penger til å betale husleie og andre livsnødvendige utgifter fremover.