Gjennom høsten har vi i Barnas Jurist fått mange henvendelser fra barn og unge som ønsker vår hjelp. Vår viktigste oppgave er å gi god hjelp i de sakene vi tar inn. Derfor må vi ha nok tid til hver klient og hver sak.

Nye klienter er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss etter 19.januar 2017. Frem til det skal vi bruke tiden på de sakene vi allerede har til behandling.

Har du spørsmål knyttet til dette er du velkommen til å ta kontakt. Hvis du har en sak som haster og som du lurer på hvem som kan hjelpe deg med er du også velkommen til å ta kontakt, så skal vi henvise deg videre.