En jente tok kontakt med Barnas Jurist i forbindelse med at hun var innkalt til avhør hos politiet. Hun var mistenkt for blant annet flere mindre tyveri og besittelse av narkotika. Hun ønsket at noen fra Barnas Jurist skulle bli med henne i avhøret. Advokat og frivillig mentor i Barnas Jurist Stine Ørnevik stilte opp og var en viktig støttespiller i møte med politiet.

Jenta erkjente straffeskyld og etter anbefaling fra Ørnevik samtykket hun til at saken hennes skulle bli behandlet i en såkalt tilståelsessak. En tilståelsessak er et forenklet rettsmøte hvor det kun møter en dommer og et rettsvitne. Påtalemyndigheten møter sjeldent og siktede har som utgangspunkt ikke rett til å ha med seg forsvarer i slike saker. Selv om dommeren skal ivareta siktedes rettigheter i tilståelsessaker, er møte med domstolen et ukjent og skremmende farvann for mange. For kvinnen var det avgjørende at frivillig saksbehandler i Barnas Jurist Fride Wirak ble gitt særskilt tillatelse til å opptre som forsvarer i saken. Kvinnen fortalte i etterkant av saken at hun ikke hadde turt å møte frem i tingretten uten bistand fra Barnas Jurist. Hun er nå motivert for å bli ferdig med den idømte straffen og ser lyst på fremtiden.