Barnas jurist og Ung økonomi holder sommerstengt fra 13.juli til 27.juli.

Barnas jurist
Tar inn nye saker på telefon mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00

Telefon: 22 41 22 40
E-post: post@barnasjurist.no

Barnas jurist holder stengt fra 13.juli til 27.juli. Vi ønsker velkommen tilbake mandag 27.juli.Ung økonomi

Tar inn nye saker på telefon mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00

Telefon: 23 62 26 48 / 96 94 89 65
E-post: post@ungokonomi.org

Ung økonomi holder stengt fra 13.juli til 27.juli. Vi ønsker velkommen tilbake mandag 27.juli.

GOD SOMMER!