Grunnet koronaviruset har Barnas Jurist besluttet å stenge alle fysiske saksmottak på ubestemt tid. Dette gjelder alle våre avdelinger i Oslo – Gatejuristen, Barnas jurist, Gatas økonom og Ung økonomi.

Barnas Jurist tar imot saker på telefon mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00. Vi har litt mindre kapasitet enn vanlig, men vil forsøke å hjelpe deg. Hastesaker vil bli prioritert.

Barnas jurist Oslo telefon:  22 41 22 40
E-post: post@barnasjurist.no