I dag har Barnas Jurist vært på besøk i tre andreklasser hos Kringsjå barneskole. Vi snakket med barna om hva rettigheter er og hva de kan brukes til. Barna fikk også vite at Barnas Jurist er tilgjengelige dersom de har noe i livet sitt som er vanskelig eller dersom de har andre spørsmål. Samtidig satte vi fokus på personvern, nettvett og digital dømmekraft. Vi har fått tilbakemeldinger fra mange foreldre og lærere som er opptatt av disse temaene og som ønsker mer fokus på det i skolen.

Besøket på Kringsjå er et ledd i at Barnas Jurist nå tester ut formidling av rettighetsinformasjon til barn i barneskolealder. Barna syntes det var spennende med besøk og fikk i etterkant utdelt våre bærenett.

Vi kommer gjerne tilbake!

TTCUnder utdelingen av jusstudentenes menneskerettspris 17.mars uttalte Toril Reynolds, statssekretær i Justisdepartementet, at prosjektet Barnas Jurist var «et flott prosjekt med tanke på barn og unges rettssikkerhet» og stilte seg svært positiv til det kommende besøket på Kringsjå barneskole.