På bildet: Frivillighetsteamet etter mottak av Menneskerettighetsprisen.

Etter oppstart av den oppsøkende virksomheten i Barnas Jurist høsten 2016 har prosjektet registrert inn over 180 saker. Sakene har favnet et bredt spekter av rettsområder og fellesnevneren er at de gjelder klientenes grunnleggende velferd.

Barnas Jurist gjennomfører 8 faste oppsøkende månedlige saksmottak hos aktører som arbeider med barn og unge. I tillegg til dette gjennomføres det rettighetsforedrag og informasjonsmøter på arenaer som samler målgruppen.

– Det er takket være innsatsen til våre dyktige frivillige medarbeidere – jurister, advokater og jusstudenter – at vi har kunnet være så mye ute i felt. Frivillighetmodellen i Barnas Jurist leverer svært gode resultater og vi klarer å nå flere av de mest sårbare. Takket være våre frivillige er vi også i stand til å ta unna mange saker. I overkant av 90 pst. av sakene vi har tatt inn så langt er ferdigbehandlet. Det nedlegges flere årsverk i frivillighetstimer i Barnas Jurist og med våre systemer for kvalitetssikring av arbeidet er vi i stand til å levere god kvalitet på rettshjelpen – også når volumet blir høyt. Dette innebærer at vi kan utgjøre en viktig forskjell i livene til mange sårbare barn og unge, forteller fagsjef for Gatejuristens utviklingsavdeling Tamar Thorud.