Her er noen viktige rettigheter som gjelder for alle mellom 0 og 18 år:

 • Du har rett til omsorg og omtanke fra foreldre eller foresatte.
 • Foreldrene dine har rett og plikt til å ta avgjørelser på dine vegne.
 • Foreldrene dine skal la deg bestemme mer etter hvert som du blir eldre.
 • Du har rett til jevnlig kontakt med både mor og far selv om de bor hver for seg.
 • Når du er i stand til å ha egne meninger, skal du få informasjon og anledning til å uttale deg. Din mening skal ha vekt etter
 • hvor gammel du er og hvor moden du er.
 • Du har rett til hjelp fra barnevernet hvis du har det vanskelig, eller hvis foreldrene dine ikke gir deg god nok
 • omsorg.
 • Du har rett til å vokse opp i trygghet – det er strengt forbudt å slå barn.
 • Du har rett til nødvendig helsehjelp der du bor og der du oppholder deg midlertidig.
 • Er du på sykehus, har du rett til å ha minst en av foreldrene dine hos deg hele
 • tiden. Du har også rett til undervisning og aktiviteter under oppholdet.
 • Har du spesielle behov eller problemer, har du rett til hjelp som passer for deg.
 • Du kan se filmer som er tillatt for alle.
 • Du kan arbeide med kunst, kultur, sport eller reklame, så lenge arbeidet ikke påvirker skolegangen, sikkerheten, helsen
 • eller utviklingen din.

(*teksten over er hentet fra Barneombudets rettighetsplakat)

Vil du vite mer om dine rettigheter på et spesielt område? Klikk på linkene nedenunder:

Lurer du på noe som gjelder Nav (økonomi eller bolig)?

Lurer du på noe som gjelder helserettigheter?

Lurer du på noe om barnevernet?

Lurer du på noe om politiet?